ביצת צמיחה

מחיר 16.0

הזדמנות מיוחדת להעניק מתנה שלא רואים כל יום.

ביצה מיוחדת אשר בתוכה מסתתר שתיל קטן

ואם נשקה את הזרע הטמון באדמה – נגלה צמח מיוחד עם מילות העצמה החרוטות על העלים!

מתנה מיוחדת לחלוקת תעודות, לצוות, לתלמידים מצטיינים ולכל מטרה אחרת!