ממני אלי – ערכה לקראת קבלת התעודות

מחיר 5.0

יוצאים מהמחצית עם כוחות מחודשים

תעודה אישית לתלמיד בה יוכל לדרג תחומים שונים הרלוונטיים אליו במהלך המחצית.

הדירוג בסיסי ולא מורכב וכך מאפשר לכל התלמידים לשתף פעולה, ולמורה ליצור בסיס לשיח עם התלמיד גם בעתיד.

לתעודה מצורפות גם סט מדבקות קיר מעוצבות עם מילות העצמה מיוחדות להשלמת החוויה החיובית והחינוכית

 

*למתנה זו, מצורף מערך פעילות בכיתה לבחירה, שניתן לתת את המתנה בסיומו ובכך להעצים את המתנה החינוכית לחג.

למערך התוכן של המוצר- לפתיחה לחצו כאן