שמחים שהצטרפתם לתכנית "פנים" ליצירת סרטון תדמית עבור בית הספר שלך. כפי שמפורט בתכנית, הפקת סרטון התדמית נבנתה באופן בו העריכה מבוצעת באופן של תסריט אחיד לבתי הספר בחמ"ד, כאשר מה שמשתנה הוא תוכן הסרטון הייחודי לכל בית ספר. לצורך הפקת הסרטון, תידרשו להכין את הטקסט איתו תצולמו ואת הדוברים והמרחבים המצולמים בבית הספר. כמו כן יש לדאוג לאישורי צילום נדרשים עבור התלמידים המצולמים בסרטון.

מסמך הנחיות לצילום סרטון תדמית בבית הספר

אנא מלאו את הפרטים לשאלות הבאות

קצת פרטים טכניים:
ניגש לעניין... (מומלץ להכין את התשובות לשאלות מראש, ולהדביק בטופס לאחר מכן)
על בית הספר לבחור שלושה פרוייקטים או תחומים מרכזיים יחודיים בבית הספר בשלושה נושאים: פרוייקט חסד, תחום לימודי ייחודי, תחום לימוד התורה / זהות יהודית וכו'
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
*יש לבחור מראש תלמידים המשתתפים בצילומים ולדאוג לאישורים הנדרשים