תמ"י – תכנית מינוף יזמות

תכנית הרותמת את היזמות והחדשנות לכיוון ברור ולתוכנית סדורה בעקבות חזונו האישי של המנהל וציוותו להטבעת החותם הייחודי בזהות הדתית כפי שהמנהל והצוות מבינים ומובילים. 40 שעות בחמישה שלבים מאפשרים: זיהוי טביעת אצבע ייחודית יישומית בהובלת הזהות הדתית של המנהל הרחבת החזון לכדי תמונה ואפיקי חזון בהירים למידת כלים בפסיכולוגיה חיובית להגדרת הצלחות, רתימת צוות לאפיקי החזון, בניית תוכנית אופרטיבית ספירלית לשלוש שנים הקרובות ובניית מדדי הצלחה לדמות הבוגר הבית ספרי 5 שנים אחרי...

מספר במאגר גפ"ן: 30099 | שם תכנית: תמ"י – תכנית מינוף יזמות | בתתי הסלים יועץ ארגוני- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה ומענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

מה כוללת התכנית?

40 שעות ייעוץ וליווי מקצועי עם כלים ללימוד והטמעה
בירור ודיוק נושאים משמעותיים שלא באים לידי ביטוי מספק
פירוק הנושאים ויצירת תכנית עבודה ביצועית לשלוש שנים הקרובות
ליווי בתהליך הביצוע של תכנית העבודה

מלאו את הפרטים והזניקו את בית הספר שלכם!

צועדים קדימה!

תוכנית תמ"י נבנית בשיתוף המנהל ובשיתוף הצוות המוביל ומאפשרת למנהל להגדיר ולהבהיר את חזונו האישי תוך שיתוף צוות רחב בהובלת והגדרת החזון.

עומק השינוי יקבע ביכולת של המנהל להנהיג תוכנית חזון ביצועית מקצועית ברת תוצאות מדידות לטביעת האצבע שלו.
וזאת על ידי רתימת כל שגרות בית הספר לטובת הטמעת טביעת האצבע.

תוכן אקורדיון

היכרות עומק עם כיווני פריצה, כאבים, והזדמנויות צמיחה.
הנושאים ייבחרו מתוך 13 נושאים השייכים לאחד ממעגלי החזון המרכיבים ומשפיעים על בית הספר.

זיהוי טביעת האצבע הייחודית של המנהל כמנהיג ומחנך לזהות יהודית דתית.
נפרט אותה לכדי נקודות מדוייקות לתכנית העבודה באמצעות מטרות ויעדים, כמותיים ואיכותניים.

רתימת מובילי שינוי בבית הספר והרחבת מעגלי השינוי כמבטאים קומה נוספת במנהיגות.

הגדרת עומק השינוי ובניית תוכנית עבודה לחזון ביצועי ל 3 שנים הקרובות.
מתוך עבודת העומק נייצר תמונת עתיד קונקרטית וביצועית לתקופה של עד שלוש שנים עם תכנית עבודה.

ליווי לאורך השלבים בביצוע תכנית העבודה מרגע החשיבה, התכנית והיציאה לדרך – ועד להגשמת התהליך הנבחר. השקה חגיגית של תכניות מעגלי החזון מול הצוותים, ההורים והרשות.

מה המטרה שלנו?

לאפשר למנהלים בחמ"ד לרתום את היזמות והחדשנות שלהם כדי להטביע חותם ייחודי בזהות הדתית של בית הספר, תוך יישום תוכנית סדורה וברורה. זאת, על ידי הגדרת חזון אישי של המנהל וציוותו, רתימת הצוות להגשמת החזון, ויצירת תוכנית אופרטיבית וספירלית לשנים קדימה. אנו רואים חשיבות בהטמעת החזון בכל שגרות בית הספר, החל מהלימוד הכיתתי ועד לתעודות ואסיפות ההורים, במטרה ליצור מוסד חינוכי איכותי ומקצועי המגשים את חזונו הייחודי של המנהל כמנהיג בחינוך הממלכתי דתי.