הניגון שבלב – להוביל את הלב בתפילה

אנו שואפים כי התפילה תהווה זמן חיבור והתעוררות הלב של התלמידים כחלק מעבודת ד'. האני מאמין שלנו הוא ברוח דברי מרן הרב קוק זצ"ל, ש"מטרת החינוך היא לעשות את האדם טוב וישר". התפילה, העבודה שבלב, דורשת יותר מכול את הסכמת הלב ואת התעוררות הרצון הפנימי. לכן החינוך לתפילה הוא חלק חשוב בבניין אישיותו של האדם. התפילה הינה הפתיחה של כל בוקר בבתי הספר של החמ"ד. פעמים רבות זמן זה מהוווה אתגר עבור התלמידים והצוות, וכאן תוכנית "הניגון שבלב" באה לחולל מהפכה בתפילה בבתי הספר של החמ"ד.

מספר במאגר גפ"ן: 33705 | שם תכנית: הניגון שבלב - תכנית התפילה | בתתי הסלים תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח, זהות יהודית ו מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

מה כוללת התכנית?

תכנית מדרג תפילה מסודרת ומותאמת לשכבות הגיל
קבצי שמע של התפילה והניגונים בנוסחים משולבים
מפגשי ליווי למנהל בית הספר
עיוני תפילה להפעלה שבועית בנושא תפילה

מלאו את הפרטים והזניקו את בית הספר שלכם!

כשהלב רוצה להתפלל

זה הזמן שלך לרתום את בית הספר לפרוייקט גדול, משמעותי ומרגש של היכרות עם התפילה, ניגון אמיתי וקבלת ערך רב בעיני התלמידים. מתי לאחרונה התלמידים התפללו בהתלהבות, ובכיף כחלק משיר מתנגן? ואיך אפשר לזכור את כל התפילה בעל פה – בדיוק כמו שזוכרים את השירים המתנגנים כל הזמן?

זו התכנית בשביל בית הספר שלך.

תוכן אקורדיון

פגישה עם היועצת המלווה של התוכנית להיכרות מעמיקה עם התוכנית ודרכי הטמעה נכונים החל מצוות בית הספר ועד התלמידים. כולל כלים לעידוד החיבור ובקרה במהלך השנה. חיבור הצוות לתכנית הינו תנאי הכרחי להצלחתה ולכן ישנו מיקוד בנושא זה.

הטמעת מדרג התפילה וקבצי השמע בכיתות באמצעות השמעה, דיוק והתאמת הקבצים, ושימוש בתכני "עיוני תפילה" לחיבור ולימוד שבועי קצר וחוותי בכיתה.

מישוב התכנית לאורך השנה במספר מוקדים, על מנת לבדוק את רמת הצלחת התכנית, וביצוע התאמות במידה ונדרש.

מה המטרה שלנו?

הדבר המחבר אותנו ביותר אל ה', וגם אל עצמנו הוא התפילה. תלמידים רבים מתפללים בחמ"ד כלאחר יד, כחלק ממערכת השעות וכעוד משימה שעליהם לבצע. זה לפעמים כיף כמפגש חברי, אך כמה מהם אוהבים להתפלל? כמה מהתלמידים שלנו מכירים את גם את חלקי התפילה אותם לא שרים יחד? תכנית זו מטרתה להפוך את התפילה לחלק בלתי נפרד מהתלמידים, כזה הנשאר בראשם ומתנגן גם לאחר שעות הלימודים.

ואם הצלחנו להטמיע את המילים, השירים והיופי שבתפילה אפילו בתלמיד אחד שלא חווה את זה לפני – דיינו.