סוכת החמד

מחיר 4.0

"בסוכות תשבו שבעת ימים"

סוכת קרטון מתקפלת לבנייה עצמית של הילדים!

מקשטים את הסוכה – צובעים, מדביקים
ומקפלים לפי הקיפולים המסומנים..

שלומית כבר בנתה את הסוכה!
עכשיו תורכם…