חמ"ד של תיק – ערכה לכבוד שבוע החמ"ד

מחיר 9.0

אורזים איתנו את ערכי החמ"ד!

תיק ספורט מעוצב במיוחד לשבוע החמ"ד ומעצים את תהליך המיתוג האישי והבית ספרי עם משפחת החמ"ד.

לתיק מצורף דף היגדים מיוחד לשבוע החמ"ד להטמעת ערכי החמ"ד בשבוע זה.

 

* לתיק ולדף ההיגדים, מצורף מערך פעילות בכיתה לבחירה, שניתן לתת את המתנה בסיומו ובכל להעצים את המתנה החינוכית לחג.

למערך התוכן של המוצר- לפתיחה לחצו כאן