חמ"ד של תפילה
תפילת רבים של ילדי החמ"ד

ב"ה נקיים ביום שלישי ז' בחשוון בשעה 10:30 בבוקר
תפילת רבים המונית וחגיגית הודיה על גשמי הברכה,
התפילה תתקיים בבית ספר "תמר אריאל" נתניה

במעמד הרב שמואל אליהו שליט"א

מצורף קישור לצפייה הישירה 

         בברכת "תפילתן של תינוקות של בית רבן אינה חוזרת ריקם"