חמ"ד של תורה

חמ"ד של תורה
במסגרת "שבוע החמ"ד" מתקיים מיזם "חמ"ד של תורה" – יום בו ניתן דגש מיוחד על העצמת לימוד התורה בקרב ילדי ישראל.
בכל שנה ישנו נושא אחר הנלמד במשותף בכל מוסדות החמ"ד. 
והשנה הנושא 

'יהדות התפוצות' 
עידוד תחושת השייכות בין יהדות ישראל ויהדות התפוצות – כעם אחד
 "אחים אנחנו".

'חבורת הראי"ה - וכתב החידה'
סרט לכבוד יום לימוד תורה בשבוע החמ"ד התשע"ט
'חמ"ד ותפוצות'
לעידוד תחושת שייכות בין יהדות ישראל ויהדות התפוצות