משולחן ראש המנהל

מנהיגי חינוך | מעגלי השיח של החמ"ד | פרשת וארא

 

חדש!!!

לבקשת רבים - המאמר שלנו להאזנה בדרכים> להאזנה לחצו כאן

 

אחי ורעי מנהיגי חינוך יקרים מאוד

ברכות וה' עמכם!

 

 

 

בשבוע שעבר יצאנו עם מפקחי החמ"ד לשני ימי עיון משמעותיים בנושא: "מתבוננים בחזון החמ"ד: פנימה והחוצה – במלאת 50 שנה לאיחוד ירושלים". עלו דילמות שונות בנושאים המעסיקים את כולנו.

מתוך ימים אלו למדנו:

1. חזון מול מציאות - תפקידו של מנהיג, לחדד את החזון, ללמוד אותו, "לחיות " את החזון, ולבקש מכל אנשי הארגון ללכת לאורו בכל דרך ונתיב בחיי היומיום. תפקידו של מנהיג, להתבונן במציאות ולראות כיצד מתממש החזון. איך הוא מגיע לידי ביטוי אצל כל חברי הארגון- ביעדים, במטרות ובמעשים הקטנים.

מנהיג גדול יודע שלעולם המציאות רחוקה מהחזון המיוחל."המציאות אין לה כנפים מהירים כאלה אשר לחזיון".(הרב , אורות התחיה, ג). מנהיג חינוך יודע שחזון התלוש  מהמציאות לא יישאר. לחזון אין מקום אם אין לו מימוש בחיי היומיום , כמו גם שאי אפשר להתנהל בתוך מוסדחינוכי בלי שיש אופק, משיכה תמידית כלפי מעלה, וחזון שאליו נשואות העיניים של כל באי בית הספר. גם הסיפור המרתק והמרגש של יוחנן בן יעקב, יש בו ביטוי עז לחזון. (גם כאן, נדמה שהתמונה שהייתה, חזקה מכל דמיון...) הוא סיפר על התפילין של אביו שנפל בכפר עציון בהיותו בן שלוש, ולימים חקר ומצא שאלה תפילין של סבו שנרצח בפוגרום על היותו יהודי כשאביו בן שלוש, וסבתו נתנה לאביו את התפילין בבר המצווה.. "אני מניח תפילין של אבא שנפל בכפר עציון, והם התפילין של הסבא שלי שנרצח בפוגרום"... במטרות החזון של החמ"ד ציינו: "בין אדם לאלוקיו, בין אדם לעמו, בין אדם למדינתו.." סיפורו של יוחנן, יש בו את סיפורו של עם ישראל השב מהגלות לארץ ישראל.

שלשה כוחות מתאבקים

"שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו, המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל.. הקודש, האומה, האנושיות, - אלה הם שלשת התביעות העיקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם" (הרב, אורות התחיה יח) הלאומיות,  האורתודוקסיה, והליברליות . כך גם ניתן להתבונן בתוך החמ"ד. העקרונות שעליהם אנחנו מתחנכים עם תלמידינו הם תורה, ציונות, בתוך עולם משתנה, רלוואנטי מודרני.

נהגנו להביא את משל המחוגה. ככול שזרוע אחת של המחוגה נטועה בתורה, במסורת, בשורשים העמוקים של עם ישראל, כך ניתן לפתוח את הזרוע השנייה למציאות החיים במפתח רחב יותר. קוטר המעגל המשיק ונוגע בהוויות החיים והיצירה, תלוי בעומק הזרוע הנטועה בתורה. (כמו ציור ל"ראשינו בעמקי תורתה וכפינו ברגבי אדמתה")

קריאות משותפות לכולנו

סיימנו את ימי הלימוד וההשראה, בשתי קריאות המשותפות לכולנו.

1. אמון מלא בתהליכים הגדולים שעם ישראל נמצא בהם. עין טובה על  המקום שבו נמצאים התלמידים, ותקווה ותפילה גדולה להמשיך את עבודת הקודש החינוכית של כולנו בחינוך תלמידינו לתודעת שליחות למען עמנו וערי אלוקינו.

 הרמח"ל כתב על התקווה.( בפרשה החולפת הופיע הפסוק: "לישועתך קיוויתי ה") :

" דרוש בעניין הקיווי : ...וכל המקווה תפילתו עולה בלי אמצעי, לא ע"י מלאך, אלא "לישועתך" דייקא, כמו שמדבר לנוכח, לא ע"י שליח. כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד ה' ממש. הקיווי הוא סוד ההתפשטות, קו המשפט, מה שאין כן העיגול הוא דבר סתום מכל צד... המקווה תמיד בשמחה, בלי צער. כי המצטער תמיד הוא ביגון ואנחה, וחושב שאין לו תרופה. אבל מקווה אינו מצטער כי הוא מקווה תמיד, ואפילו אם יתמהמה מחכה, נמצא התקווה מחיה אותו. ומי שאינו מקווה הוא מיד מת...ומי שהוא מקווה נאמר בו: 'גם כי אשב בחושך ה' אור לי', ה' דייקא, 'לישועתך קיוויתי ה'"

אחרי שפגשנו במורכבויות והאתגרים בחמ"ד, התקווה, הביטחון שהקו בוקע ועולה עד ה' ממש, מביאים לשמחה גדולה ולה' אור לי.

2. הגדרנו שני סוגי הנהגה. יש מנהיגות של שבט יהודה, מי שהולך בראש המחנה, נחשון בן עמינדב שקופץ ראשון למים ומכוחו עם ישראל זוכה לקריעת ים סוף. זה המנהיג שהוא עמוד האש לפני המחנה. מראה את הדרך, ובדוגמא אישית סוחף אחריו את העדה כולה. מנהיג ההולך בראש.

ויש סוג הנהגה אחר. המנהיג המאסף, זה שהולך אחרון  במסע, וכל מי שעלול ליפול ולעצור מלכת, הוא דוחף ולא מוותר על אף אחד. לא למי שמתקשה, לא מתאים ומתייאש. זו מנהיגותו של שבט דן לפי ר' צדוק, המאסף לכל המחנות.  

לכל!!! אדם ישנה. וכולם בנינו תלמידינו. זה מנהיג מאסף, זה הרועה ההולך מאחורי הצאן הדואג לכל העדר. דוד המלך "רעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר ויצאתי אחריו והכיתיו והצלתי מפיו.."דוד המלך הולך אחרי הצאן , ולא מוותר על הכבשה האחת במסירות נפש. "

...וזהו קדושת שבט דן המאסף לכל המחנות ומחזיר כל האבדות והאובדים והנדחים למקורן ואף על פי שהוא הירוד שבשבטים והיה הענן פולטן (תנחומא תצא), כאלו הם חוץ למחנה ישראל ושאין להם אחיזה גם באור המקיף שהוא מקיף לכל הכנסת ישראל..., אבל השי"ת שומר אמת לעולם דלא ידח מהם נדח".

מנהיגי חינוך יקרים מאוד,

אנו זוכים להתחנך עם תלמידים בדור עצום. נוער המבקש את דרכו ומחפש בתוכו תורת אמת. תורה שהוא שלם עם קיומה. אנחנו זוכים להכיר מגוון אוכלוסיות ששמחות שנלמד מהן ועמן את דרכה של תורה. בנוסף לשיחות החינוכית שלנו בחמ"ד, נדמה לי שיש לנו תפקיד בהיכרות תורת החמ"ד לעם ישראל כולו. בימי העיון נושא המחויבות ההדדית של החברה הישראלית כולה להרמת מחיצות ולהיכרות הדדית מעמיקה ואוהבת, עלה ואף נדון. שומה עלינו לנסות לממש את התפילה שלנו שלוש פעמים ביום בלשון רבים:" שים שלום עלינו ועל כל ישראל עמך".

הרב שג"ר כתב, איך תיראה חברת העתיד של הגאולה (איזו משימה!) :" תהיה חברה רכה, לא חברה קשה. חברה שערכיה יהיו ענווה השפלות והרכות, פסיביות פתוחה הנכונה לקלוט, ולא חברה שתלטנית והישגית... אני צופה בעתיד הלא רחוק התפרצות רוחנית בעלת עוצמה ומשמעות לא נופלות מהתפרצות החסידות בתקופת הבעש"ט..."

והדורות שלנו נמצאים על המסלול המרגש הזה..

אשרינו שאנו זוכים!

המשך הצלחה בעבודת הקודש,

אברהם

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il