משולחן ראש המנהל

מנהיגי חינוך | מעגלי השיח של החמ"ד | פרשת ויחי

 

חדש!!!

לבקשת רבים - המאמר שלנו להאזנה בדרכים> להאזנה לחצו כאן

 

אחי ורעי מנהיגי חינוך יקרים מאוד

ברכות וה' עמכם!

ב"ה מעגלי החמ"ד / קהילות לומדות- נכנסו להילוך שני... מרבית המפקחים התחילו לעבוד עם מנהלי בתי הספר בגישה זו.  לכל כשבעה מנהלים, יש מנהל מוביל. תפקידו מוגדר, מטרת המעגל ידועה , ולמידת העמיתים מגלה את המיטב והתוצאה היא יותר מסכום החלקים של הקבוצה.

כך גם בגננות מובילות, כך פועלות מרבית היועצות הבכירות, כך גם המפמרי"ם בחלק ממקצועות הלימוד ועוד.

המטרה היא - שכל מורה, תלמיד ובעל תפקיד -תהיה לו קבוצת השתייכות- מעגל חמ"ד / קהילה לומדת. שבה הוא נותן ומקבל, לומד ומלמד, ובעיקר גדל וצומח ושותף לעשייה חינוכית ואישית בחמ"ד.

הנושא דורש התמקצעות רבה , וכרגיל, אנחנו בטיפוס ... ( כשיצאנו לדרך , לתזכורת)

 

אנחנו מבקשים מעט, "להרחיק עדותנו", ולהביא את החבורה או את "החבריא" כפי שקרא לזה האדמו"ר מפיסצנה הי"ד.

נשתדל לקחת מה"חבריא", משהו למעגלי החמ"ד שלנו.

בני מחשבה טובה

רבי קלונימוס שפירא מפיסצנה נולד ב1889 בפולין, היה מגדולי האדמו"רים בפולין. שייך למשפחת אדמו"רים מפורסמת. הוא נקרא של סבו בעל ה"מאור ושמש" היה מיוחס לר' אלימלך מליז'נסק ועוד. כשפרצה מלחמת העולם השנייה והנאצים ימ"ש כבשו את פולין, החליט הרבי להישאר בוורשה אף שהוצא לו לעזוב את פולין ולעלות ארצה הוא סרב בהצהירו כי לא יעלה על הדעת להציל את עצמו כשהוא משאיר את אחיו לאנחות. את אוסף דרשותיו - "אש קדש"- שנרשמו בין השנים ת"ש לתש"ב, בעיצומו של השבר הנורא שעבר על יהדות פולין, החביא באדמת הגטו. לאחר המלחמה נתגלו חלקם בדרך פלאית ונדפסו בישראל. האדמו"ר נרצח, כפי הנראה, בד' חשון תש"ד ( 1943).

החברייא

החסידות הדגישה מראשיתה את חשיבות העבודה הרוחנית בחבורה. חבורה היא קבוצת אנשים שעוסקים בלימוד תורה ועבודה רוחנית. החבורה, איננה חידוש של החסידות. היו חבורות בתקופת המשנה והתלמוד, חבורתו של רשב"י הנזכרת בספר הזוהר, חסידי אשכנז, האר"י וגוריו בצפת, וכן חבורת רמח"ל באיטליה. ואמנם כך מצאנו בגמרא(ברכות ס"ג) שהחבורה היא תנאי לקניין תורה: "עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה".

חבורת בני מחשבה טובה

"נאה דורש ונאה מקיים". האדמו"ר מקים חבורה בשם "בני חבורה טובה". לחבורה התכנסו בני עלייה שבקרב חסידיו. בקונטרס מיוחד שליווה את הפעילות של בני החבורה הוא מתווה תכנית מעשית להשגת היעד של " לראות את ה' ולחוש את נוכחותו בכול מקום..". הוא מדגיש בין היתר שהוא מנחה את החבורה לפעילות עצמאית גם ללא הרבי כמנהיגה.

 

אין התורה נקנית אלא בחבורה

מנהיגי חינוך יקרים

העמקנו מעט בחבורה שהקים ר' קלונימוס שפירא הי"ד. והמרחק למעגלי החמ"ד / קהילות לומדות , שלנו- הוא די פשוט.

המטרה שונה, "מבחני הכניסה"שונים, מערכת היחסים של רבי וחסידים שונה לגמרי משדה החינוך וההוראה שלנו, ועוד.

ויחד עם זאת, נכון לראות וללמוד, אילו עקרונות נוכל לאמץ לעצמנו למעגלי החמ"ד. מה אפשר לקחת למעגלי החמ"ד של מפקח ומנהליו, מעגל חמ"ד של היועצות, גננות מובילות וקהילת המורים לאנגלית?

 

עוברים מעבודה של היחיד לעבודה בחבורה. "אין  התורה נקנית אלא בחבורה". אולי אפשר ללמוד תורה לבד, אבל כדי שהתורה תהיה קנויה, מופנמת גם לעתיד, שהתורה תהיה חלק ממך, יש צורך במעגל חמ"ד.

נכון אולי לתת שם לחבורה. "בני מחשבה טובה".  השם מגדיר באופן מדויק - מה  מטרת החבורה. לכל מעגל יש יעד שאותו מבקשים להשיג בצורה משותפת. להגדרה, ולהחלטה - מה השם של החבורה , יש ערך.

העבודה המשותפת משקפת לאדם היכן הוא  נמצא, הוא מקבל מהחבורה ונותן לחבורה, הוא יכול ללמוד מדרכי העבודה של חבריו וההפריה ההדדית תתרום לכל אחד מבני החבורה.

אולי נכון לקבע כללים של המעגל (מועדים  קבועים? מה נשאר בפנים ומה יוצא החוצה? שנהיה אנשי אמת...? יש לכבד כל אחד מבני החבורה, מקום המפגש והלימוד צריך להיחשב אצל בני החבורה כמקום מקודש ומטהר..? ) ועוד.

ההצעה לקבוצה הטרוגנית. ממקומות שונים, בעלי  מקצועות שונים תחומי עניין שונים. ההנחה - שהעושר לקבוצה ורוחה הדעת יהיה מקסימלי.

החבורה לא יכולה להיות גדולה מידי (אנחנו  הגדרנו: שבעה חברים- פלוס/ מינוס-  שניים. בין חמישה לתשעה)

אולי גם בחבורה מקצועית - מעגל חמ"ד שמבקש  לקדם את חדוות הדעת במקצועות הקודש או להעצים את לימודי האנגלית- נכון לכוון ל"התחברות חברים, אהבת חברים..." לאווירה הטובה, לקשר שנוצר בין האנשים מעבר ליעד המוגדר, יש ערך רב. ואולי גם ההמלצה לחבורת "בני מחשבה טובה" " כדאי לנגן איזה ניגון כדי לעורר את הנפש".

בין מפגש למפגש , נכון לקבל על עצמנו לימוד  המשך. (מחקר מעשיר? מאמר ששולח אותנו למקום הבא? צפייה בעמית מהקבוצה ועוד)

חשש מגאווה בהשתייכות לחבורה... טבעי הדבר  שנחזק את גאוות היחידה של החבורה. והשמחה על השתייכות למעגל חמ"ד פעיל, יוצר ופורץ דרך- אין לך שמחה גדולה מזו. ודווקא משום כך, כמה נפלא לימד ר' קלונימוס : "בני החבורה ישמרו על צניעות ולא יתהללו בשייכותם לחבורה..."

נתפלל כולנו להמשיך לחזק, להעצים ולהרחיב את תנועת מעגלי החמ"ד / קהילות לומדות. יש בעבודה המעגלית המיוחדת הזו, הנותנת מקום מעצים לכל אחד מבני החבורה, חינוך גדול שיש בו אמון בכולם, נתינת ביטוי ממשי לחלשים והחזקים, לביישנים ולמי שלעיתים שקוף.

ניסינו ללמוד מחבורות קדושות של אנשי מעלה, שהוביל האדמו"ר מפיסצנה.

צריך לראות זאת בענווה גדולה, בהבנה עמוקה שאנחנו רחוקים מאוד...

ועם זאת, הבקשה ללמוד ממי שבקש לראות קרבת ה' , יש בה מהרצון הכמוס של כולנו...

נתפלל להיות שם.

 

אברהם

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il