משולחן ראש המנהל

 

‏‏התמצית של מנהיגי חינוך- 'שלוש אימהות,  הצליחו באצילותם ובעוז אמונתם, לאחד סביבם עם שלם' - ליום האחדות ויום ירושלים

 

מתרגשים להזמינכם לכנס מנהיגי חינוך של החמ"ד- כולנו יחד בל' סיוון! להזמנה

רוצים את הנוסח המלא של מנהיגי חינוך? --->>לחצו כאן

 

להיזכר כל יום ב'רגע החופה'..

אנחנו מקדימים לשלוח את "מנהיגי חינוך", בכדי לציין את "יום האחדות" שחל היום. יום שנקבע ע"י משרד החינוך ומדינת ישראל, לפני שנה, בעקבות חטיפת שלושת הנערים.
בביקור אצל חברים, ראיתי תמונה יפה מיום החתונה, של בני הזוג. החבר ראה אותי מתבונן בתמונה שצולמה לפני ארבעים שנה ואמר:" צריך להיזכר ולחזור כל יום למקום של הקשר הראשון שלנו..." 
יום האחדות נקבע לא כהחלטה חיצונית. בימים הקשים, המורכבים ומלאי ההוד, כשלושת הנערים נחטפו, קרה דבר בישראל. עם שלם הרגיש, דיבר וחי- שהוא עם אחד ! שלוש אימהות, שלוש משפחות, בענווה, בכאב, בעוצמה פנימית שקשה לתיאור, הצליחו בהתנהגותם, באצילותם ובעוז אמונם, לאחד סביבם עם שלם. אומה שלימה ידעה לצטט ולחיות"הריני מקבל עלי את מצוות ואהבת לרעך כמוך". יום האחדות נקבע "לדורות" בכדי לנסות להנכיח ולחזור לאותו מקום, לאותה תנועה בנפש, של לחיות "נשמה אחת וגופים חלוקים" כמו שלימד בעל התניא. דווקא משום כך, נביא מעט מהדברים שחשנו באותם הימים. ננסה להתחנך בחיי היומיום לתמונה שמצביעה על "הקשר הראשון שלנו".

להאזנה למאמר המלא שלנו

'אנחנו מקבלים חיבוק גדול מעם ישראל'

וכך כתבנו אז:

"עברו שישה ימים מאז שהעברנו את "מנהיגי החינוך" הקודם, והתחושה היא שעבר זמן רב... שלושת תלמידינו, אחינו, נחטפו ע"י בני עוולה...

אחרי אמירת פרקי תהילים עם כלל תלמידי החמ"ד (שהיו שותפים בעזרת השידור בערוץ שבע), חיזק הרב הראשי לישראל את משמעות ה"יחד" של כולנו ונכנסנו בהתרגשות ל"מעמד" קבלת עול מלכות שמים ("שמע ישראל", "אנא ה' הושיעה נא" ..."ה' הוא האלוקים") מה קרה דקה קודם... כל הקהל הנרגש אמר בקול גדול, ובכוונה: "הריני מקבל על עצמי לאהוב כל אחד ואחד מישראל..." ההרגשה הייתה מעמד הר סיני.. "ויחן שם ישראל כנגד ההר" – "כאיש אחד בלב אחד". יש רגעים כאלה בחיי האדם הפרטי... ובחיי אומה. מתוך "תפילה לעני כי יעטוף..." והמקום המבקש והמתחנן שלנו, אפשר להגיע לרצון, לאהבה מוחלטת לכל אחד ואחד מישראל!!! ורק אז- יש משמעות לקבלת עול מלכות שמיים... רק כאשר כולנו נמצאים ב"ויחן"!! רק ממקום זה ניתן לומר " שמע ישראל"! החוויה העוצמתית העבירה מול העיניים

את רבי עקיבא וכל קדושי עליון האומרים "שמע ישראל".

על התחושה המחברת שכולנו נמצאים בה, זכינו לשמוע ממשפחות אחינו החטופים: "אם עם ישראל התקדם בנקודה

זו בכמה מילימטרים... והאנשים מחוברים יותר זה אל זה, ומתעוררים למחשבה על משמעות קיום העם היהודי..." .. " אנחנו מקבלים חיבוק גדול מעם ישראל כולו, מצלצלים אנשים שאיננו מכירים מכל גווני האוכלוסייה ומספרים

על דאגתם, תפילותיהם עשייתם והתחושה המאחדת את כל חלקי העם"...

הימים הם ימים מלאי תקווה, מלאי תפילה ותחושה גדולה של חיבור לכל חלקי עמנו. הדאגה המשותפת למשפחות החטופים, מציפה בכולנו קשר פנימי לכל אחד ואחד מישראל. המשפט "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה" יוצא מגדר סיסמה... והעולם האישי כ"כ מתלכד עם היותנו שייכים לאומה גדולה בתקופה גדולה!"

 

התחייבנו להיות 'שלמים יותר'

ובאגרת הבאה, כמובן המשכנו לחוש את עוצמת הימים שדיברו "אחדות":
בימים קשים ומרוממים כאלה, אתה "מתחייב" בינך לבין עצמך, להיות שלם יותר. פנימית! אתה בעצם מבקש לצמצמם את הפער בין ההתנהגות השגרתית (גם כשהיא "דתית"..) לעולם הפנימי. יש רגעים כפי שחווינו כולנו, שאתה מבקש להגביה עוף בשאיפות חייך ובכיוונים אותם תסמן לעצמך בהמשך.

גודל התקופה
ועוד מחשבה אחת (וכמובן אלה התחלות שיש הרבה מה להוסיף וללמוד). רבים מאיתנו נחשפו לדברים המדהימים שכתב הרב חרל"פ בראש חודש תמוז תרח"צ.(אביו של גילעד הזכיר זאת בהספד על בנו)

בני יקירי, ורעיתך היקרה, והילד היקר - ד' עמכם.

אמנם המחשבות סוערות מאוד מעליית לגרדום אחד מבני ישראל [שלמה בן-יוסף, מראש פינה, ראשון עולי גרדום] על לא דבר. לא הועילו כל ההפצרות, לא הועילו כל ההתחננות. גם כל חלונות השמים נסגרו. כל התפילות, השוועות, הזעקות, והתחינות לא בקעו את העננים.

אשרי לאיש הזה שעל ידו נתעוררו כל כך הרבה הרהורי תשובה. אשרי לו שעל ידו נתאחדו לנקודה אחת כל ישראל.

אך אוי מה היה לנו, מדוע שתם תפילתנו, אבל ביטחוננו בו יתברך שמו כי ינקום נקמת דם עמו לעינינו, ובמהרה נראה בבנין ציון וירושלים, ובבנין בית מקדשנו וכו'. אביכם המעתיר בעדכם ומברך אתכם, יעקב משה

ב"ה, אנחנו זוכים לחיות בדור גדול, בתוך מהלך גאולתם של ישראל, דור התקומה. מאז שעלה לגרדום שלמה בן יוסף הי"ד, זכינו למדינה, לצבא, לכלכלה בסדר גודל עולמי, לטכנולוגיה מהמצטיינות בעולם, לעולם של תורה ויצירה שלא היה כמוהו בארץ ישראל ועוד ועוד. אי אפשר היה שלא לחשוב על חטיפתם של אחינו הצדיקים, הלומדים מטרים ספורים מהבונקר בו נפלו לוחמי כפר עציון ערב הקמת המדינה. ומיד עולה המחשבה, מה עברנו מאז. כמדינה וכעם יהודי גאה ששב לארצו ובונה את מדינתו, ראשית צמיחת גאולתנו. נשתדל ככול יכולתנו לחזק את גודל השאיפות הפנימיות שעלו בנו בימים אלה, את המבט הנצחי על עם ישראל  והעשייה בעקבות כך. נמשיך להתבונן בעין טובה על התקופה הגדולה בה אנו זוכים לשרת את עם ישראל, ואת המבט הטוב והמצמיח בתלמידנו. תפילתו של האר"י בכול ימות השנה "מחייבת" יותר אחרי שעלתה מעלה מעלה:" הריני מקבל על עצמי לקיים מצוות ' ואהבת לרעך כמוך' ולאהוב כול אחד ואחד מישראל ".

יום האחדות ויום ירושלים

הרב נריה זצ"ל כתב אחרי מלחמת ששת הימים, מדוע זכינו לשחרר את העיר העתיקה ומקום המקדש רק בתשכ"ז ולא בתש"ח:

התשובה לכך רמוזה לנו בסוד- שיח של חכמי קדם.

על ירושלים נאמר בתלמוד הירושלמי: "כעיר שחוברה לה יחדיו- עיר שמחברת ישראל זה לזה"... אכן לפני 19 שנה פרץ הפלמ"ח דרך שער ציון, ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מפולגים ומפורדים היינו. אילו הצלחנו אז, היו "שניים אוחזין" בירושלים, וכל אחד היה אומר "כולה שלי". ירושלים הייתה הופכת למקור של פירוד, לסיבה של מריבה ומדון. סלעי ירושלים היו הופכים לסלעי מחלוקת, "ואילו ירושלים לא נתחלקה לשבטים", היא ניתנה לעם כולו... ירושלים באה להרבות שלום בעולם.

סודה של ירושלים נעוץ בתפקידה. ירושלים שייכת לכולם. עם ישראל מורכב משבטים שונים, מעדות שונות, מאנשים שונים, מזרמים שונים. לכל שבט דגל משלו, לכל מפלגה אידיאולוגיה משלה. יש נקודה אחת המאחדת והמשותפת לכולם- ירושלים. "ירושלים לא נתחלקה לשבטים"(יומא י"ב).

(קראנו לכל בתי הספר העי"ס, למצוא זמן משותף ללימוד עם בתי הספר הממלכתיים, ב"ה אנו זוכים לעשות ישובים!! שמתקיימת פעילות משותפת של החמ"ד במשותף עם החינוך הממלכתי). ה"יחד" הכ"כ פשוט ונכון, זהו עומק המשמעות של יום ירושלים.

מנהיגי חינוך יקרים!

ההבנה והידיעה ש"לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים"- זו ירושלים...

הקריאה לצדק חברתי, לאהבת הגר היתום והאלמנה - זו ירושלים...

הידיעה שהמילה ירושלים מורכבת מהפכים.. "יראה" ו"שלום" – זו ירושלים...

( יש אפשרות להסביר שהיראה מייצגת את הפן הדתי והלאומי והפרטיקולרי, והשלם מסמן את הפן האוניברסלי של השלום, וירושלים מאחדת את ההפכים האלה)

השמחה שלנו ביום ירושלים היא על החיבור של כל חלקיה...
נשתדל ונתפלל להוסיף חסד וצדקה, נתחנך עוד ועוד לאהוב כול אחד מישראל, ונראה בטוב ירושלים.

ועוד נקודה חשובה לפני סיום:

רבים ממוסדות החינוך, שותפים ביום ירושלים לצעדת ריקוד הדגלים לכותל. בשנים עברו, מספר זעום של תלמידים, התנהג בצורה גסה לתושבים ערביים הגרים בעיר העתיקה. אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לשוחח על כך עם תלמידינו. אנחנו חיים בדו קיום במדינת ישראל על כל מרחביה. אנחנו מחונכים לכבד כל אדם " חביב אדם שנברא בצלם". וכל מילה מיותרת. (רק נוסיף, שהיה בכך חילול השם גדול!). נתפלל לזכות לקדש שם שמים, נרקוד ברחובותיה של ירושלים, עם בית ישראל כולו, ונתפלל "וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְהוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם" (ישעיהו ב,ב)

שנזכה ונראה בגאולת ישראל השלמה
המשך הצלחה בעבודת הקודש,
אברהם

ועוד תוספת חשובה:

בית הספר למנהיגות של החמ"ד

"יפקוד השם א-לוקי רוחות לכל בשר,איש על העדה..."

בשום מקום אחר בתורה לא מכונה הקב"ה בכינוי זה. כמה נפלא. כעוסקים במנהיגות מבקשים להזכיר לנו את החיבור שבין רוח לחומר, 'רוחות ובשר', והייחודיות של כל אדם ואדם. מנהיג הוא
מי שיש בו מודעות נפלאה זו.

בימים אלו אנו מבקשים להבנות מסלול להעצמת מנהיגות מתוכנו לכולנו. לצורך כך הושקע ונוצר השאלון שלפניכם.

נבקש מכולנו להקדיש לו את תשומת הלב המרבית מתוך רצון לדייק את מסלול המנהיגות שיוקם בעזרת השם. אנא העבירו לצוותי החינוך כולם!              תודה גדולה!

 

הקישור למילוי הסקר:

http://miskar.copy.sgizmo.com/s3/
(חברת הסקרים מגרילה מחשב  נייד בין ממלאי הסקר

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il