תוכניות ואירועים

תכנית והעמידו

 

"והעמידו תלמידים הרבה"

 

"עשו שהתלמידים יעמדו בזכות עצמם, והרבה"

 

 (הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו)

 

 

אחד מיעדי החמ"ד הינו יעד "והעמידו"-העוסק בהגדלת מספר התלמידים בחמ"ד ובמניעת נשירה של תלמידים מהחמ"ד למסגרות אחרות. התכנית פועלת זו השנה השלישית בקרב 60 בתי ספר.

 

 

ליבת התכנית עוסקת ביצירת מודל ליווי מצמיח לבתי ספר מאותגרי רישום עם דגש על מנהל בית הספר.

 

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il